PublicatiesDe grondwetwijzing en de politisering van de rechtspraak in turkije

24-08-2010

Terwijl sommigen in Nederland medio augustus steen en been klagen over het regen en het weer, klagen de Turken over de aanhoudende hitte. Door de vochtigheid loopt het gevoelstemperatuur op sommige plaatsen in Turkije zelfs op tot 50 graden. In deze hitte, die een aantal weken Turkije in zijn wur...


Niet-ontvankelijkheid i.v.m. griffierechten

17-05-2010

In de Zembla-uitzending van 15 november 2009 werd openlijk getwijfeld of de burger nog zijn recht kan behalen tegenover de staat. “ Procederen tot je er bij neervalt” was de titel van deze uitzending. Met een beroep op de Awb-regels kunnen de overheidsinstanties voorkomen dat een burger, die door...


Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

12-04-2010

Mijn weblog van 6 februari 2009 ging over de ongelijke financiële positie van de slachtoffers ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen. Per 1 juli 2010 zal dit (voor een deel) tot het verleden behoren. Op deze datum zal de 

De nieuwe heineken, de nieuwe philips

18-03-2010

Het aantal allochtone ondernemers, welke ik hierna verder zal aanduiden als de “nieuwe ondernemers”, is de laatste jaren flink toegenomen. Deze generatie nieuwe ondernemers ontstond midden jaren 90 en is vooral na 2000 goed tot bloei gekomen. In 2004 waren er in totaal circa 58.000 nieuwe onderne...


Deurwaarders zijn niet transparant: deel 2

11-02-2010

In mijn eerste stukje over de deurwaarders heb ik mijn zorgen geuit over de transp...