Rechtsgebieden

 
 

Samen met u inventariseren wij in een eerste gesprek welke schade u heeft geleden en in de toekomst nog kunt verwachten. Wij bespreken met u of de aansprakelijkheid al is erkend door de veroorzaker van het ongeval. Indien dit niet het geval is, bespreken wij met u of het aannemelijk is dat er een aansprakelijke partij is voor uw schade en stellen wij deze alsnog voor u aansprakelijk. Daarna treden wij met de vezekeringsmaatschappij in overleg over de afwikkeling van uw schade. Wij trachten tot een passende regeling te komen. Als dat niet mogelijk blijkt, staan wij u bij in een eventuele procedure. Als de afwikkeling van de schade langer duurt (soms kan dit oplopen tot een paar jaar, omdat er m.b.t. uw gezondheid nog geen eindtoestand is bereikt), proberen wij voorschotten op uw schade te regelen. Wij werken samen met een medisch adviseur, zodat u geen achterstand heeft ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij, die eigen medisch adviseurs in dienst hebben. Op deze wijze hebben wij steeds een deskundig oordeel over uw medische gesteldheid en de klachten die aan het ongeval kunnen worden toegeschreven.