Rechtsgebieden

 
 

Als u niet schuldig bent aan het ongeval en de aansprakelijkheid is erkend door de veroorzaker van het ongeval, moet de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker al uw schade vergoeden. U kunt hierbij o.a. denken aan de volgende schadeposten:

  • inkomstenderving;
  • extra reiskosten (in verband met bezoek aan artsen);
  • extra telefoonkosten;
  • huishoudelijke hulp;
  • schade aan uw voertuig, kleding of andere persoonlijke bezittingen;
  • smartengeld.