Rechtsgebieden

 
 
  • letsel tengevolge van een verkeersongeval;
  • letsel tengevolge van een bedrijfsongeval of een beroepziekte (bijv. RSI);
  • letsel tengevolge van een medische fout; 
  • letsel tengevolge van geweld.