Åžartlar Ve KoÅŸullar

 
  1. Onlaw is een samenwerkingsverband tussen mr. A. Ontas (hierna verder aangeduid als “Onlaw Nederland”) en een in Turkije geregistreerde advocatenkantoor die voor eigen rekening en risico werkt. Het advocatenkantoor in Turkije handelt tevens onder de handelsnaam Onlaw Istanbul en Dogan Hukuk Bürosu. Een zaak die door een in Turkije geregistreerde advocaat wordt behandeld, valt onder de Turkse beroepsaansprakelijkheidsverzekering van die advocaat.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelende advocaat, waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt, met uitsluitend deze behandelende advocaat, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  3. Ter zake van opdrachten die betrekking hebben op het Turks recht (tenzij een procedure voor de Nederlandse rechter wordt gevoerd) komt geen overeenkomst tot stand tussen Onlaw Nederland en de opdrachtgever. In een dergelijk geval stemt de opdrachtgever ermee in dat deze overeenkomst tot stand komt tussen hem en de in Turkije geregistreerde advocaat, waarmee een samenwerkingsverband bestaat.