Onlaw Hukuk Bürosu, İstanbul ofisi aracılığıyla Hollanda'daki avukatlara, noterlere, hukuk danışmanlarına, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları doğrultusunda Türk Hukuku hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, İstanbul ofisi aracılığıyla şirketlerin ve gerçek kişilerin Türkiye'de görülecek davalarına bakmakta ve Türkiye'de gerçekleşecek mülkiyet alım-satımlarında, şirket kuruluşlarında ve ticari anlaşmalarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.