Onlaw Hukuk Bürosu, Hollanda'da gerçekleştirecekleri alacak tahsilatlarında, şirket kurma ve devralmalarında, ticari konularda, ortaklık veya distribütörlük anlaşmalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Hollanda'daki uzman ekibimiz, Türkiye'deki avukatlara, noterlere, hukuk danışmanlarına, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaçları doğrultusunda Hollanda hukuku hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.