De wedergeboorte van een advocaat 19-08-2019

De Adelaar leeft het langst onder de volgelsoorten. Er zijn adelaars die zelfs 70 jaar of ouder worden. Echter om die leeftijd te bereiken moet de adelaar rond zijn 40ste leeftijd een zeer serieuse en moeilijke beslissing nemen.

Op zijn 40ste leeftijd worden zijn nagels harder, hij verliest zijn wendbaarheid. Zijn snavel wordt langer en krult richting zijn borst. Zijn veren worden hard en dik. Het wordt nu moeilijk voor hem om te vliegen. Hij kan zijn prooi niet meer vangen. De adelaar heeft 2 opties.Of hij kiest voor de dood of hij moet de fase ingaan van de pijnlijke en moeilijke wedergeboorte, die 150 dagen zal duren. Als de adelaar voor de laatste mogelijkheid kiest, vliegt hij naar zijn nest aan een rotswand op de top van een berg. Hij slaat met zijn snavel op de rotswand, net zo lang tot zijn snavel erafvalt. Als zijn nieuwe snavel aangroeit, trekt hij daarmee de nagels uit zijn poten. Hij moet nu wachten todat zijn nieuwe nagels zijn aangegroeid. Daarmee trekt hij zijn harde en dikke veren uit zijn lichaam. Na 5 maanden is de adelaar klaar voor zijn beroemde vlucht van de wedergeboorte.

Als advocaat sta ik rond mijn 40ste leeftijd voor een zelfde moeilijke keuze. Ik realiseer me dat ik niet tot mijn 67ste jaar hetzelfde werktempo kan aanhouden. Los hiervan denk ik dat de advocatuur de komende decennia onder invloed van internet (drastisch) zal veranderen. Door nieuwe vormen van concurrentie zullen de tarieven onder druk komen te staan.

Net als de adelaar sta ik voor een moelijke keuze. Of ik stop met de advocatuur (ik zou niet weten wat ik dan zou doen) of ik ga de fase in van de moeilijke wedergeboorte. Ik koos voor het laatste. Dit was weliswaar voor mij niet zo’n fysiek pijnlijke, maar een behoorlijk moeilijke keuze. De periode van wedergeboorte zou bij mij circa 365 dagen duren. In augustus 2011 heb ik de beslissing genomen om een nevenvesting in Turkije te openen. Het laatste jaar stond in dat teken. Ik was daar gemiddeld 1 week per maand. Het is mij inmiddels gelukt om een geschikte partner te vinden voor een vesting in Antalya en Istanbul. Antalya omdat daar veel Nederlandse land- en tuinbouw bedrijven zitten. Istanbul is vanzelfsprekend omdat daar zich het hart bevindt van de Turkse economie.

Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn eerste vlucht van wedergeboorte te maken, als onze vestiging binnenkort officieel wordt geopend.

Een andere moeilijke keuze betreft mijn blog op mronline. Na een periode van drie jaar zal ik mijn ervaringen via mijn blog niet meer met jullie delen. Hoe leuk en leerzaam ik het ook heb gevonden, ik stop met het schrijven. Mijn blogs waren soms grappig, dan weer ernstig, soms leidden ze tot discussies,de ene lezer herkende zich in de beschreven onderwerpen, de andere niet. Langs deze weg wil ik iedereen bedankenvoor het lezen van mijn stukken, voor de complimenten en voor alle andere vormen van feedback!

Ik sla mijn vleugels uit....

« Terug naar overzicht